Fem nya teknologier för snabb digital transformation
Enterprise

Fem nya teknologier för snabb digital transformation

De flesta som är involverade i företagsteknik är väl medvetna om att vi lever i exponentiella tider, med förändringshastigheten över de flesta tekniska trender som sker i en takt som är mycket snabbare än tidigare år. Nästan dagligen bevittnar branschen datapunkter i tekniska medier som visar oss att vi för närvarande är på en hög […]

Data Lakes: Insights From The Deep
Uber

Data Lakes: Insights From The Deep

Nästa generation av big data-teknik kommer att leda till insikter och korrelationer som avslöjar nya strategier och till och med nya affärsmodeller. Jag skrev nyligen en artikel som heter Data Lakes: Insight from the Deep med SAP Big Data-experten John Schitka. Det innehåller bästa praxis för att implementera datasjöar i din organisation, som kompletterar traditionella […]

Elon Musks Hyperloop: Kan detta nya testspår föra subsonisk pod-resa närmare?
Benelux

Elon Musks Hyperloop: Kan detta nya testspår föra subsonisk pod-resa närmare?

Den nya nederländska experimentanläggningen kan stödja tester på en fullskalig Hyperloop-pod i låga hastigheter. Bild: Roderik van Nispen / Hardt Utsikterna att en dag kommer att kasta igenom ett metallrör på mer än 621 mph / 1000 km / h i en leviterande Hyperloop-pod kan verka som en rördröm, men offentliga och privata organisationer i […]